• De deelnemers nemen volledig deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, zoekraken of diefstal van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen lichamelijk letsel en/of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van deelname aan de Gooise Heideloop.
  • Het betaalde inschrijfgeld wordt, i.v.m. gemaakte onkosten, niet gerestitueerd.
  • Persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in een deelnemersbestand t.b.v. het inschrijven. Hierbij gaan ze akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. die slechts voor promotionele doeleinden van de Gooise Heideloop gebruikt kunnen worden.